جریان‌شناسی دورۀ سوم عصر نواندیشی شعر بلوچی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401

عبدالخالق دهانی؛ اسماعیل نرماشیری؛ موسی محمودزهی


نگاهی نو به ادبیات حماسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

آرش اکبری مفاخر


نگاهی نو به ادبیات حماسی در ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

آرش اکبری مفاخر


بررسی تشرف درداستان های کوتاه گلی ترقی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

مریم شهامت قربانی؛ سمیه آقاجانی کلخوران


بررسی روان‌شناختی علل خودستایی در شعر خاقانی با تکیه بر نظریات آلفرد آدلر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

علی صادقی منش؛ احمد خواجه‌ایم؛ هستی قادری سهی


کارکردهای بیان نمادین در دیوان سنایی غزنوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

محمد ویسی؛ منظر سلطانی


رده‌شناسی کده‌نام‌های طالقان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401

زمان رضاخانی؛ آندرانیک سیمونی