«زرتشت» کهن الگوی قهرمان در «دینکرد هفتم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته زبان های باستانی ایران، استاد مدعو، دانشگاه فنی و حرفه‌ای ولیعصر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای شریعتی

چکیده

«دینکرد هفتم» یا «زرتشت‌نامه» یکی از متون پهلوی بازمانده از روزگار کهن است که در قرن سوم هجری گردآوری و بازنویسی شده است. «دینکرد هفتم» یکی از جلدهای نه‌گانه «دینکرد» است که به نام «دائره المعارف دین مزدایی» شناخته می‌شود. موضوع اصلی «دینکرد هفتم» سرگذشت دین و زندگی زرتشت است. به همین علت این کتاب منبع مناسبی برای بررسی زندگی زرتشت از منظر نقد اسطوره گرایانه است. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم زندگی زرتشت را بر اساس ویژگی‌های «کهن الگوی قهرمان» که یونگ، گورین و رانک آن را بیان کرده‌اند بررسی کنیم. این پژوهش با روش کیفی و مطالعة کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. این حقیقت را نباید فراموش کرد که نمی‌توان تمام ویژگی‌هایی که یونگ، گورین و رانک برای کهن الگوی قهرمان مطرح کرده‌اند را در تمام اسطوره‌ها پیدا کرد. در این پژوهش به تعداد قابل توجهی ویژگی دست یافته‌ایم. نتایج بررسی نشان داد که می‌توان زرتشت پیامبر را به عنوان «انسان کامل» دین زرتشتی که وظیفه جنگ و نابودی اهریمنان را دارد به عنوان «کهن الگوی قهرمان» مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها