اهداف و چشم انداز

مجلۀ پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی با هدف ارائۀ پژوهش‌های نوین در دو حوزۀ مطالعات کاربردیِ زبانی[1] و ادبیات راه اندازی شده است. در حوزۀ نخست که شامل پژوهش‌های کاربردیِ زبانی می‌شود، به مسائلی همچون فراگیری زبان‌های ایرانی؛ فرآیندها، روش‌ها و مسائل آموزش زبان (زبان مادری و زبان دوم در ایران)؛ فرهنگ‌نویسی؛ واژه‌گزینی؛ گویش‌شناسیِ ایرانی و سایر موضوعات کاربردی پرداخته می‌شود. از سوی دیگر، در این مجله به کاربرد و نقش ادبیات فارسی در زندگی ایرانیان پرداخته می‌شود. پرسش بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان امروزه این است که ادبیات چه نقشی در زندگی ما دارد و کاربرد آن چیست؟ پاسخ این پرسش در درک این مسئله نهفته است که با ادبیات و ابزارهای ادبی می‌توان بهتر اندیشید، بهترخواند، بهترنوشت و زیستن را به طور کلی با ادبیاتی که کاربردی است پیوند زد. کاربرد ادبیات در حوزه‌های آموزشی، نظریه‌پردازی، پژوهش‌های تاریخی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و غیره از حوزه‌های فعالیت این مجله است. دانشگاه ولایت با همین زمینۀ فکری و رسالت فرهنگی مجوز انتشار مجله تخصصی «پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی» را از وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیری و اخذ نموده است. هدف اصلی مجلۀ پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی فراهم آوردن فرصتی برای ارائۀ یافته‌های تازه در حوزه‌های یاد شده است. بنابراین، مجله در حوزه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

 • توصیف دستوری زبان‌های ایرانی
 • زبان بلوچی و گویش‌های آن
 • گویش‌شناسی زبان‌های ایرانی
 • پژوهش‌های تاریخی – تطبیقی زبان‌های ایرانی
 • کاربردهای معطوف به زبان و ادبیات فارسی (مثلاً درست‌نویسی و ویرایش و ...)
 • ادبیات فارسی برای مخاطبان و نیازهای خاص (مثلاً ادبیات کودک و نوجوان و...)
 • نظریه‌های ادبی و دیگر دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی که منجر به کاربردی کردن ادبیات فارسی می‌شوند
 • آسیب­ شناسی مطالعات ادبی و ارائۀ راهکار در راستای مطالعات کاربردی، نوین و روشمند ادبی
 • آسیب­ شناسی فرهنگی، قومی و اخلاقی از راه مطالعات ادبی
 • روزآمدسازی و بهره‌­وری روشمند از آثار فاخر ادبی برای تولید فرهنگی
 • و دیگر موضوع‌های مرتبط

 

[1] - لازم به ذکر است در این مجله تنها به زبان‌های ایرانی پرداخته می‌شود.