دوفصلنامۀ پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی از سال 1399 به عنوان مجلۀ تخصصی در حوزۀ زبان‌شناسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و ادبیات کاربردی آغاز به کار کرده است. این مجله مقالات اصیل و باکیفیت را در حوزه‌های مذکور منتشر می‌کند؛ اما با توجه به اینکه در ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان) منتشر می‌شود، به مقالات در پیوند با زبان و ادبیات بلوچی توجه ویژه دارد. 

 نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله اطلاعات مندرج در سامانه از جمله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه فرمایید، بدیهی است مسئولیت عدم توجه به دستورالعمل‌ها بر عهده نویسندگان است. 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1401 

ابر واژگان